تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
در سال 1984، ژنرال‌های روسی به دانشمندان یک سال وقت دادند تا تکنولوژی ایجاد کنند که بتوان به Upside Down پورتالی باز کرد. یک سال بعد، در اواسط تابستان 1985 در هاوکینز (Hawkins)، یک فروشگاه جدید به نام استارکورت (Starcourt) باعث بسته شدن سایر مغازه‌ها و خشم مردم شهر شده است و....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
در سال 1984، ژنرال‌های روسی به دانشمندان یک سال وقت دادند تا تکنولوژی ایجاد کنند که بتوان به Upside Down پورتالی باز کرد. یک سال بعد، در اواسط تابستان 1985 در هاوکینز (Hawkins)، یک فروشگاه جدید به نام استارکورت (Starcourt) باعث بسته شدن سایر مغازه‌ها و خشم مردم شهر شده است و....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
در تابستان دهه 80 میلادی و همزمان با اکران یک فیلم به نام بازگشت به آینده، آرامش به شهر هاوکینز برگشته است و مایک و الون اوقات خوبی را با هم سپری میکنند و به نظر می آید که الون بعد از مدت ها مشقت طعم واقعی زندگی را می چشد و.....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
در تابستان دهه 80 میلادی و همزمان با اکران یک فیلم به نام بازگشت به آینده، آرامش به شهر هاوکینز برگشته است و مایک و الون اوقات خوبی را با هم سپری میکنند و به نظر می آید که الون بعد از مدت ها مشقت طعم واقعی زندگی را می چشد و.....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
در تابستان دهه 80 میلادی و همزمان با اکران یک فیلم به نام بازگشت به آینده، آرامش به شهر هاوکینز برگشته است و مایک و الون اوقات خوبی را با هم سپری میکنند و به نظر می آید که الون بعد از مدت ها مشقت طعم واقعی زندگی را می چشد و.....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
در تابستان دهه 80 میلادی و همزمان با اکران یک فیلم به نام بازگشت به آینده، آرامش به شهر هاوکینز برگشته است و مایک و الون اوقات خوبی را با هم سپری میکنند و به نظر می آید که الون بعد از مدت ها مشقت طعم واقعی زندگی را می چشد و.....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
در تابستان دهه 80 میلادی و همزمان با اکران یک فیلم به نام بازگشت به آینده، آرامش به شهر هاوکینز برگشته است و مایک و الون اوقات خوبی را با هم سپری میکنند و به نظر می آید که الون بعد از مدت ها مشقت طعم واقعی زندگی را می چشد و.....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
تیر ۱۴, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
در تابستان دهه 80 میلادی و همزمان با اکران یک فیلم به نام بازگشت به آینده، آرامش به شهر هاوکینز برگشته است و مایک و الون اوقات خوبی را با هم سپری میکنند و به نظر می آید که الون بعد از مدت ها مشقت طعم واقعی زندگی را می چشد و.....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
تیر ۱۰, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Matt Duffer,Ross Duffer
 • ستارگان :Millie Bobby Brown,Finn Wolfhard,Winona Ryder
 • Fa
 • En
زمانی که یک پسر جوان ناپدید می شود مادر او و رئیس پلیس و دوستانش باید با نیروهای ماوراءالطبیعه و وحشتناک مقابله کنند تا بتوانند او را باز گردانند و.....
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.