تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
مهر ۱۷, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Jack Bannon,Ben Aldridge,Hainsley Lloyd Bennett
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The origin story of Alfred Pennyworth, a former special-forces soldier living in London and how he came to work for Bruce Wayne's father.
مهر ۶, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.
مهر ۶, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.
مهر ۲, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.
مهر ۲, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.
مهر ۲, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.
مهر ۲, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.
مهر ۲, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.
مهر ۲, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.
مهر ۱, ۱۳۹۸
TV-MA
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Bruno Heller
 • ستارگان :Hainsley Lloyd Bennett,Jack Bannon,Ben Aldridge
 • Fa
 • En
ماجرای این سریال که در دهه‌ی 60 میلادی و در شهر لندن جریان دارد، در مورد سرگذشت آلفرد پنی‌ورث دستیار بتمن می‌باشد که به دوران جوانی او و زمانی که برای پدر بروس وین کار می‌کرد می‌پردازد و.....
The story of Alfred Pennyworth, a former special-forces officer living in London and working for Bruce Wayne's father.