تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
مرداد ۵, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :David E. Kelley
 • ستارگان :Reese Witherspoon,Nicole Kidman,Shailene Woodley
 • Fa
 • En
داستان این سریال بر روی زندگی چند مادر متمرکز میشود که فرزندان خود را به یک مهد کودک میبرند ولی در این حین یک قتل بسیار عجیب اتفاق می افتد و زندگی آنها را دگرگون میکند و.....
When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.
مرداد ۵, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :David E. Kelley
 • ستارگان :Reese Witherspoon,Nicole Kidman,Shailene Woodley
 • Fa
 • En
داستان این سریال بر روی زندگی چند مادر متمرکز میشود که فرزندان خود را به یک مهد کودک میبرند ولی در این حین یک قتل بسیار عجیب اتفاق می افتد و زندگی آنها را دگرگون میکند و.....
When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.
مرداد ۵, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • ستارگان :Reese Witherspoon,Nicole Kidman,Shailene Woodley
 • Fa
 • En
داستان این سریال بر روی زندگی چند مادر متمرکز میشود که فرزندان خود را به یک مهد کودک میبرند ولی در این حین یک قتل بسیار عجیب اتفاق می افتد و زندگی آنها را دگرگون میکند و.....
When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.
مرداد ۵, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :David E. Kelley
 • ستارگان :Reese Witherspoon,Nicole Kidman,Shailene Woodley
 • Fa
 • En
داستان این سریال بر روی زندگی چند مادر متمرکز میشود که فرزندان خود را به یک مهد کودک میبرند ولی در این حین یک قتل بسیار عجیب اتفاق می افتد و زندگی آنها را دگرگون میکند و.....
When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.
مرداد ۵, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :David E. Kelley
 • ستارگان :Reese Witherspoon,Nicole Kidman,Shailene Woodley
 • Fa
 • En
داستان این سریال بر روی زندگی چند مادر متمرکز میشود که فرزندان خود را به یک مهد کودک میبرند ولی در این حین یک قتل بسیار عجیب اتفاق می افتد و زندگی آنها را دگرگون میکند و.....
When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.
مرداد ۵, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :David E. Kelley
 • ستارگان :Reese Witherspoon,Nicole Kidman,Shailene Woodley
 • Fa
 • En
داستان این سریال بر روی زندگی چند مادر متمرکز میشود که فرزندان خود را به یک مهد کودک میبرند ولی در این حین یک قتل بسیار عجیب اتفاق می افتد و زندگی آنها را دگرگون میکند و.....
When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • ستارگان :Reese Witherspoon,Nicole Kidman,Shailene Woodley
 • Fa
 • En
این سریال داستان زندگی سه مادر را نشان میدهد که فرزندان خود را به یک مهد کودک برده اند و زمانی که یک قتل در آنجا اتفاق می افتد زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد و.....
When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :David E. Kelley
 • ستارگان :Reese Witherspoon,Nicole Kidman,Shailene Woodley
 • Fa
 • En
داستان این سریال بر روی زندگی چند مادر متمرکز میشود که فرزندان خود را به یک مهد کودک میبرند ولی در این حین یک قتل بسیار عجیب اتفاق می افتد و زندگی آنها را دگرگون میکند و.....
When Madeline and Celeste take new-in-town single mom Jane under their wing, none of them realize how the arrival of Jane and her inscrutable little boy will affect them all. Big Little Lies is a brilliant take on ex-husbands and second wives, schoolyard scandal, and the dangerous little lies we tell ourselves just to survive.