تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸
 • زبان :Italian,Yiddish,English,Romanian,Irish محصول :انگلستان
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Steven Knight
 • ستارگان :Cillian Murphy,Helen McCrory,Sophie Rundle
 • Fa
 • En
در سال ۱۹۱۹ و بعد از جنگ جهانی اول، پیکی بلایندرز یک گروه خانوادگی مستقر در بیرمنگام انگلستان است و داستان بر روی گروه رومانیایی پیکی بلایندرز و بلندپروازی‌ها و رئیس آنها، تامی شلبی متمرکز است و.....
Peaky Blinders is an English television crime drama set in 1920s Birmingham, England in the aftermath of World War I. The series, which was created by Steven Knight and produced by Caryn Mandabach Productions, Screen Yorkshire and Tiger Aspect Productions, follows the exploits of the Shelby crime family. Screen Yorkshire provided funding for the production through the Yorkshire Content Fund. It was the first production to receive funding from the Yorkshire Content Fund, which in turn made certain the majority of the show was filmed in Yorkshire as part of the deal.
شهریور ۱۶, ۱۳۹۸
 • زبان :Italian,Yiddish,English,Romanian,Irish محصول :انگلستان
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Steven Knight
 • ستارگان :Cillian Murphy,Helen McCrory,Sophie Rundle
 • Fa
 • En
در سال ۱۹۱۹ و بعد از جنگ جهانی اول، پیکی بلایندرز یک گروه خانوادگی مستقر در بیرمنگام انگلستان است و داستان بر روی گروه رومانیایی پیکی بلایندرز و بلندپروازی‌ها و رئیس آنها، تامی شلبی متمرکز است و.....
Peaky Blinders is an English television crime drama set in 1920s Birmingham, England in the aftermath of World War I. The series, which was created by Steven Knight and produced by Caryn Mandabach Productions, Screen Yorkshire and Tiger Aspect Productions, follows the exploits of the Shelby crime family. Screen Yorkshire provided funding for the production through the Yorkshire Content Fund. It was the first production to receive funding from the Yorkshire Content Fund, which in turn made certain the majority of the show was filmed in Yorkshire as part of the deal.
شهریور ۶, ۱۳۹۸
 • زبان :Italian,Yiddish,English,Romanian,Irish محصول :انگلستان
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Steven Knight
 • ستارگان :Cillian Murphy,Helen McCrory,Sophie Rundle
 • Fa
 • En
در سال ۱۹۱۹ و بعد از جنگ جهانی اول، پیکی بلایندرز یک گروه خانوادگی مستقر در بیرمنگام انگلستان است و داستان بر روی گروه رومانیایی پیکی بلایندرز و بلندپروازی‌ها و رئیس آنها، تامی شلبی متمرکز است و.....
Peaky Blinders is an English television crime drama set in 1920s Birmingham, England in the aftermath of World War I. The series, which was created by Steven Knight and produced by Caryn Mandabach Productions, Screen Yorkshire and Tiger Aspect Productions, follows the exploits of the Shelby crime family. Screen Yorkshire provided funding for the production through the Yorkshire Content Fund. It was the first production to receive funding from the Yorkshire Content Fund, which in turn made certain the majority of the show was filmed in Yorkshire as part of the deal.
شهریور ۴, ۱۳۹۸
 • زبان :Italian,Yiddish,English,Romanian,Irish محصول :انگلستان
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Steven Knight
 • ستارگان :Cillian Murphy,Helen McCrory,Paul Anderson
 • Fa
 • En
در سال ۱۹۱۹ و بعد از جنگ جهانی اول، پیکی بلایندرز یک گروه خانوادگی مستقر در بیرمنگام انگلستان است و داستان بر روی گروه رومانیایی پیکی بلایندرز و بلندپروازی‌ها و رئیس آنها، تامی شلبی متمرکز است و.....
Peaky Blinders is an English television crime drama set in 1920s Birmingham, England in the aftermath of World War I. The series, which was created by Steven Knight and produced by Caryn Mandabach Productions, Screen Yorkshire and Tiger Aspect Productions, follows the exploits of the Shelby crime family. Screen Yorkshire provided funding for the production through the Yorkshire Content Fund. It was the first production to receive funding from the Yorkshire Content Fund, which in turn made certain the majority of the show was filmed in Yorkshire as part of the deal.