تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
شهریور ۳۱, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :انگلستان,فرانسه,آلمان,اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jim Field Smith,George Kay
 • ستارگان :Katherine Kelly,Lee Ingleby,Mark Stanley
 • Fa
 • En
این سریال درباره یک مجرمهای خاص و متفاوت است که یک تیم بازرسی سعی می‌کند از آن‌ها درباره جرم‌هایی که مرتکب شده‌اند حرف بکشند و......
A cat-and-mouse drama, which focuses on the intense mental conflict between detectives and suspects. Comprising 12 stories set in four different countries, each takes place within the confines of a police interview suite.
شهریور ۳۱, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :انگلستان,فرانسه,آلمان,اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jim Field Smith,George Kay
 • ستارگان :Katherine Kelly,Lee Ingleby,Mark Stanley
 • Fa
 • En
این سریال درباره یک مجرمهای خاص و متفاوت است که یک تیم بازرسی سعی می‌کند از آن‌ها درباره جرم‌هایی که مرتکب شده‌اند حرف بکشند و......
A cat-and-mouse drama, which focuses on the intense mental conflict between detectives and suspects. Comprising 12 stories set in four different countries, each takes place within the confines of a police interview suite.
شهریور ۳۱, ۱۳۹۸
 • زبان :مشخص نشده ! محصول :انگلستان,فرانسه,آلمان,اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jim Field Smith,George Kay
 • ستارگان :Inma Cuesta,Eduard Fernández,Carmen Machi
 • Fa
 • En
این سریال درباره یک مجرمهای خاص و متفاوت است که یک تیم بازرسی سعی می‌کند از آن‌ها درباره جرم‌هایی که مرتکب شده‌اند حرف بکشند و......
A cat-and-mouse drama, which focuses on the intense mental conflict between detectives and suspects. Comprising 12 stories set in four different countries, each takes place within the confines of a police interview suite.