تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
 • زبان :Serbian,English,Spanish,Russian محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Álex Pina
 • ستارگان :Úrsula Corberó,Itziar Ituño,Álvaro Morte
 • Fa
 • En
داستان این سریال درباره‌ی مغز متفکر یک سرقت به نام پروفسور است که تعدادی از دوستان خود را دعوت می‌کند تا در سرقتی بزرگ با او همکاری کنند آنها برای این که هویتشان فاش نشود برای خود اسم‌های مستعار انتخاب می‌کنند و.....
A group of very peculiar robbers assault the Factory of Moneda and Timbre to carry out the most perfect robbery in the history of Spain and take home 2.4 billion euros.
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
 • زبان :Serbian,English,Spanish,Russian محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Álex Pina
 • ستارگان :Úrsula Corberó,Itziar Ituño,Álvaro Morte
 • Fa
 • En
داستان این سریال درباره‌ی مغز متفکر یک سرقت به نام پروفسور است که تعدادی از دوستان خود را دعوت می‌کند تا در سرقتی بزرگ با او همکاری کنند آنها برای این که هویتشان فاش نشود برای خود اسم‌های مستعار انتخاب می‌کنند و.....
A group of very peculiar robbers assault the Factory of Moneda and Timbre to carry out the most perfect robbery in the history of Spain and take home 2.4 billion euros.
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
 • زبان :Serbian,English,Spanish,Russian محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Álex Pina
 • ستارگان :Úrsula Corberó,Itziar Ituño,Álvaro Morte
 • Fa
 • En
داستان این سریال درباره‌ی مغز متفکر یک سرقت به نام پروفسور است که تعدادی از دوستان خود را دعوت می‌کند تا در سرقتی بزرگ با او همکاری کنند آنها برای این که هویتشان فاش نشود برای خود اسم‌های مستعار انتخاب می‌کنند و.....
A group of very peculiar robbers assault the Factory of Moneda and Timbre to carry out the most perfect robbery in the history of Spain and take home 2.4 billion euros.
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
 • زبان :Serbian,English,Spanish,Russian محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Álex Pina
 • ستارگان :Úrsula Corberó,Itziar Ituño,Álvaro Morte
 • Fa
 • En
داستان این سریال درباره‌ی مغز متفکر یک سرقت به نام پروفسور است که تعدادی از دوستان خود را دعوت می‌کند تا در سرقتی بزرگ با او همکاری کنند آنها برای این که هویتشان فاش نشود برای خود اسم‌های مستعار انتخاب می‌کنند و.....
A group of very peculiar robbers assault the Factory of Moneda and Timbre to carry out the most perfect robbery in the history of Spain and take home 2.4 billion euros.
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
 • زبان :Serbian,English,Spanish,Russian محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Álex Pina
 • ستارگان :Úrsula Corberó,Itziar Ituño,Álvaro Morte
 • Fa
 • En
داستان این سریال درباره‌ی مغز متفکر یک سرقت به نام پروفسور است که تعدادی از دوستان خود را دعوت می‌کند تا در سرقتی بزرگ با او همکاری کنند آنها برای این که هویتشان فاش نشود برای خود اسم‌های مستعار انتخاب می‌کنند و.....
A group of very peculiar robbers assault the Factory of Moneda and Timbre to carry out the most perfect robbery in the history of Spain and take home 2.4 billion euros.
تیر ۲۹, ۱۳۹۸
 • زبان :Serbian,English,Spanish,Russian محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Álex Pina
 • ستارگان :Úrsula Corberó,Itziar Ituño,Álvaro Morte
 • Fa
 • En
داستان این سریال درباره‌ی مغز متفکر یک سرقت به نام پروفسور است که تعدادی از دوستان خود را دعوت می‌کند تا در سرقتی بزرگ با او همکاری کنند آنها برای این که هویتشان فاش نشود برای خود اسم‌های مستعار انتخاب می‌کنند و.....
A group of very peculiar robbers assault the Factory of Moneda and Timbre to carry out the most perfect robbery in the history of Spain and take home 2.4 billion euros.
تیر ۲۹, ۱۳۹۸
 • زبان :Serbian,English,Spanish,Russian محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Álex Pina
 • ستارگان :Úrsula Corberó,Itziar Ituño,Álvaro Morte
 • Fa
 • En
داستان این سریال درباره‌ی مغز متفکر یک سرقت به نام پروفسور است که تعدادی از دوستان خود را دعوت می‌کند تا در سرقتی بزرگ با او همکاری کنند آنها برای این که هویتشان فاش نشود برای خود اسم‌های مستعار انتخاب می‌کنند و.....
A group of very peculiar robbers assault the Factory of Moneda and Timbre to carry out the most perfect robbery in the history of Spain and take home 2.4 billion euros.
تیر ۲۹, ۱۳۹۸
 • زبان :Serbian,English,Spanish,Russian محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Álex Pina
 • ستارگان :Úrsula Corberó,Itziar Ituño,Álvaro Morte
 • Fa
 • En
داستان این سریال درباره‌ی مغز متفکر یک سرقت به نام پروفسور است که تعدادی از دوستان خود را دعوت می‌کند تا در سرقتی بزرگ با او همکاری کنند آنها برای این که هویتشان فاش نشود برای خود اسم‌های مستعار انتخاب می‌کنند و.....
A group of very peculiar robbers assault the Factory of Moneda and Timbre to carry out the most perfect robbery in the history of Spain and take home 2.4 billion euros.